Tài khoản XM Zero一覧

Cách chọn loại tài khoản XM và bảng so sánh các loại tài khoản XM

XM của công ty môi giới nước ngoài, có 3 loại tài khoản, <span class="bold">"tài khoản XM Micro", "tài khoản XM Standard" và tài khoản XM Zero". Bài viết này sẽ giới thiệu cách chọn lọi tài khoản XM có thể phán đoán đơn giản</span> rằng loại tài khoản nào phù hợp nhất với kiểu giao dịch Forex của bạn.