Giấy tờ cần thiết Mở tài khoản XM

Giấy tờ cần thiết Mở tài khoản XM

Giấy tờ cần thiết để mở tài khoản Forex XM. Thời gian để tài khoản XM kích hoạt, cách đăng tải giấy tờ và một số điểm lưu ý

Sau khi mở tài khoản thực FX XM, để kích hoạt tài khoản thực XM, sau khi đăng nhập vào trang thành viên XM, bạn đăng tải...