2018年01月一覧

Giấy tờ cần thiết để mở tài khoản Forex XM. Thời gian để tài khoản XM kích hoạt, cách đăng tải giấy tờ và một số điểm lưu ý

Sau khi mở tài khoản thực FX XM, để kích hoạt tài khoản thực XM, sau khi đăng nhập vào trang thành viên XM, bạn đăng tải các giấy tờ xác nhận. Các giấy tờ cần thiết sau khi mở tài khoản XM, tổng cộng 2 loại giấy tờ, một là bằng chứng nhận dạng và một bằng chứng nơi sinh sống. Bài viết này giới thiệu cách tải giấy tờ mở tài khoản XM từ trang thành viên XM.