Giao dịch XM一覧

Cách chọn loại tài khoản XM và bảng so sánh các loại tài khoản XM

XM của công ty môi giới nước ngoài, có 3 loại tài khoản, <span class="bold">"tài khoản XM Micro", "tài khoản XM Standard" và tài khoản XM Zero". Bài viết này sẽ giới thiệu cách chọn lọi tài khoản XM có thể phán đoán đơn giản</span> rằng loại tài khoản nào phù hợp nhất với kiểu giao dịch Forex của bạn.

Giấy tờ cần thiết để mở tài khoản Forex XM. Thời gian để tài khoản XM kích hoạt, cách đăng tải giấy tờ và một số điểm lưu ý

Sau khi mở tài khoản thực FX XM, để kích hoạt tài khoản thực XM, sau khi đăng nhập vào trang thành viên XM, bạn đăng tải các giấy tờ xác nhận. Các giấy tờ cần thiết sau khi mở tài khoản XM, tổng cộng 2 loại giấy tờ, một là bằng chứng nhận dạng và một bằng chứng nơi sinh sống. Bài viết này giới thiệu cách tải giấy tờ mở tài khoản XM từ trang thành viên XM.