XMTRADING口座開設ナビ管理者

Loại tài khoản XM

Cách chọn loại tài khoản XM và bảng so sánh các loại tài khoản XM

XM của công ty môi giới nước ngoài, có 3 loại tài khoản, "tài khoản XM Micro", "tài khoản XM Standard" và tài khoản XM Z...
Giấy tờ cần thiết Mở tài khoản XM

Giấy tờ cần thiết để mở tài khoản Forex XM. Thời gian để tài khoản XM kích hoạt, cách đăng tải giấy tờ và một số điểm lưu ý

Sau khi mở tài khoản thực FX XM, để kích hoạt tài khoản thực XM, sau khi đăng nhập vào trang thành viên XM, bạn đăng tải...